ОГОЛОШЕННЯ

    Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 627 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», додатку №2 рішення № 665 від 02.09.2020 року 44 сесії 7 скликання Хмільницької районної ради «Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмільницького району» Хмільницької районної ради, на виконання наказу відділу освіти Хмільницької РДА від 15.10.2020  № 68- к «Про оголошення конкурсу на посади педагогічних працівників КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмільницького району» Хмільницької районної ради

КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмільницького району» Хмільницької районної ради

    оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Центру:

-         консультант з предметів фізико – математичного циклу

-         консультант з предметів філологічного  ( за спеціальністю іноземна мова) та суспільно-гуманітарного циклу

-         консультант з предметів природничого циклу

-         консультант з початкової освіти

-         консультант з дошкільної освіти

-         психолог

                               Основні вимоги до кандидатів:                                                                                          

-          громадянство України, вільне володіння державною мовою, вища педагогічна  освіта  ступеня  не нижче  магістра (спеціаліста), стаж педагогічної, або науково-педагогічної роботи не менше п’яти  років,  організаторські здібності, фізичний і психічний стан який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

    Не може бути призначена  на педагогічну посаду особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного, або пов’язаного з корупцією правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

- письмову заяву про участь у Конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості);

- копію паспорта громадянина України, копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- копію (копії) документа (документів) про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної або управлінської діяльності;

- згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

- конкурсну пропозицію стратегії розвитку системи підвищення кваліфікації у сфері професійного розвитку педагогів у Хмільницькому районі обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій або електронній формі;

- фотокартку розміром  3*4.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації. 

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються особисто ( або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою м. Хмільник, вул.. Столярчука,17 ( відділ освіти Хмільницької РДА) у термін до 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

Етапи  проведення конкурсного відбору:

        -  прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

        -  оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

        -  прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

        -  перевірка поданих документів на відповідність їх установленим законодавством вимогам;

        -  допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

        -  проведення конкурсного відбору;

        -  визначення переможця конкурсу;

        -  оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

        - самопрезентації досвіду роботи з представленням власних матеріалів (у формі співбесіди).

   Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності Претендента та до відповідних посадових обов’язків.

Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу з 16.10.2020 по 30.10.2020 включно.

Уповноважена особа щодо надання інформації про конкурс та прийняття документів Сорока Іван Володимирович

тел. 04338-2-25-94, e-mail:  osvita@rda-hm.gov.ua

 

_________________________________________________________________________________________________

Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 627 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», додатку №2 рішення № 665 від 02.09.2020 року 44 сесії 7 скликання Хмільницької районної ради «Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмільницького району» Хмільницької районної ради, на виконання Розпорядження голови Хмільницької районної ради від 17.09.2020 № 46-р «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмільницького району» Хмільницької районної ради

Хмільницька районна рада оголошує конкурс

                                              на посаду директора

КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмільницького району» Хмільницької районної ради

                               Основні вимоги до кандидатів:                                                                                          

-          громадянство України, вільне володіння державною мовою, вища педагогічна  освіта  ступеня  не нижче  магістра (спеціаліста), стаж педагогічної, або науково-педагогічної роботи не менше п’яти  років,  організаторські здібності, фізичний і психічний стан який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може бути призначена  на посаду директора особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного, або пов’язаного з корупцією правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

- письмову заяву про участь у Конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості);

- копію паспорта громадянина України, копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- копію (копії) документа (документів) про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної або управлінської діяльності;

- згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

- конкурсну пропозицію стратегії розвитку системи підвищення кваліфікації у сфері професійного розвитку педагогів у Хмільницькому районі обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій або електронній формі;

- фотокартку розміром  3*4.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації. 

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються особисто ( або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою м. Хмільник, вул.. Столярчука,17 ( відділ освіти Хмільницької РДА) у термін до 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

Етапи  проведення конкурсного відбору:

        -  прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

        -  оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

        -  прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

        -  перевірка поданих документів на відповідність їх установленим законодавством вимогам;

        -  допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

        -  проведення конкурсного відбору;

        -  визначення переможця конкурсу;

        -  оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

      - представлення стратегії розвитку системи підвищення кваліфікації у сфері професійного розвитку педагогів у Хмільницькому районі;

        - самопрезентації досвіду роботи з представленням власних матеріалів (у формі співбесіди).

   Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності Претендента та до відповідних посадових обов’язків.

Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу з 17.09.2020 по 01.10.2020 включно.

Уповноважена особа щодо надання інформації про конкурс та прийняття документів Сорока Іван Володимирович

тел. 04338-2-25-94,

e-mail:  osvita@rda-hm.gov.ua

osvita-hmilnik-rda@ukr.net  

 

 Наказ про створення конкурсної комісії

_______________________________________________________________________________________________________

Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України  «Про освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», Рішення № 407 від 20.09.2018 29 сесії 7 скликання Хмільницької районної ради «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Хмільницького району», на виконання Розпорядження голови Хмільницької районної ради від 04.09.2020 № 44-р «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ «Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів села Березна»

Хмільницька районна рада оголошує конкурс

                                              на посаду директора

КЗ «Заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів села Березна»

 Хмільницької районної ради

                              Основні вимоги до кандидатів:                                                                                          

-          громадянство України, вища  освіта  ступеня  не нижче  магістра, стаж педагогічної  роботи не менше трьох  років, вільне володіння державною мовою, організаторські здібності, фізичний і психічний стан який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може бути призначена  на посаду директора особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного, або пов’язаного з корупцією правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;

- не пройшла конкурсний відбір відповідно до Закону України «Про освіту».

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

        -  заяву  про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до     Закону України «Про захист персональних даних»;

        -  автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

        -  заповнений особовий листок з обліку кадрів;

        -  копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

        -  копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра ( спеціаліста);

        -  копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

        -  довідку про відсутність судимості;

        -  мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються особисто ( або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою м. Хмільник, вул.. Столярчука,17 ( відділ освіти Хмільницької РДА) у термін до 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Етапи  проведення конкурсного відбору:

        -  прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

        -  оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

        -  прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

        -  перевірка поданих документів на відповідність їх установленим законодавством вимогам;

        -  допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

        -  ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

        -  проведення конкурсного відбору;

        -  визначення переможця конкурсу;

        -  оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

  -  перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти; зокрема, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативних актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р;

  -  перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

  -  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо проведення презентації.

Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 19 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу з 07.09.2020 по 25.09.2020 включно.

Уповноважена особа щодо надання інформації про конкурс та прийняття документів Шевченко Валентина Михайлівна

тел. 04338-2-30-36,

e-mail:  osvita@rda-hm.gov.ua,

osvita-hmilnik-rda@ukr.net   

 

Документи для завантаження:

Протокол №2 засідання конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. с. Березна"

Наказ про створення конкурсної комісії

 

 Оголошення 

 

"Щодо примірного переліку питань" Наказ МОН № 654 від 19.05.2020 року

 

 

 

Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України  «Про освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2019 № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», Рішення № 407 від 20.09.2018 29 сесії 7 скликання Хмільницької районної ради «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Хмільницького району», на виконання Розпорядження голови Хмільницької районної ради від 23.07.2020 № 34-р «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ «ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Колибабинці»

Хмільницька районна рада оголошує конкурс

на посаду директора

КЗ "ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Колибабинці" Хмільницької районної ради

Основні вимоги до кандидатів:                                                                                          

-          громадянство України, вища  освіта  ступеня  не нижче  магістра, стаж педагогічної  роботи не менше трьох  років, вільне володіння державною мовою, організаторські здібності, фізичний і психічний стан який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може бути призначена  на посаду директора особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного, або пов’язаного з корупцією правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;

- не пройшла конкурсний відбір відповідно до Закону України «Про освіту».

Перелік  документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

        -  заяву  про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до     Закону України «Про захист персональних даних»;

        -  автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

        -  заповнений особовий листок з обліку кадрів;

        -  копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

        -  копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра ( спеціаліста);

        -  копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

        -  довідку про відсутність судимості;

        -  мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються особисто ( або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою м. Хмільник, вул.. Столярчука,17 ( відділ освіти Хмільницької РДА) у термін до 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Етапи  проведення конкурсного відбору:

        -  прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

        -  оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

        -  прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

        -  перевірка поданих документів на відповідність їх установленим законодавством вимогам;

        -  допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

        -  ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

        -  проведення конкурсного відбору;

        -  визначення переможця конкурсу;

        -  оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

  -  перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти; зокрема, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативних актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р;

  -  перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

  -  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо проведення презентації.

Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 25 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу з 24.07.2020 по 17.08.2020 включно.

Уповноважена особа щодо надання інформації про конкурс та прийняття документів Шевченко Валентина Михайлівна

тел. 04338-2-30-36,

e-mail:  osvita@rda-hm.gov.ua

(osvita-hmilnik-rda@ukr.net)

 

 

Відділ освіти Хмільницької районної державної адміністрації

оголошує конкурс на оренду майна, що є спільною власністю територіальної громади села Сальниця і перебуває на балансі відділу освіти Хмільницької РДА:

1.      Вбудоване нежитлове приміщення в будівлі комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти I- III ступенів села Сальниця», загальною площею 50,9 кв.м. на першому поверсі, що знаходиться за адресою: Хмільницький р-н, с. Сальниця, вул. Соборна, 48.

 Мета використання: для розміщення залу з  проведення спортивних занять.

2.      Умови конкурсу:

Використання об’єкта оренди за його цільовим призначенням.

-        Об’єкт передається в оренду терміном до трьох років з послідуючим продовженням за умови використання договірних зобов’язань.

-        Орендна плата визначена відповідно до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. № 786, зі зміною до неї, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, і становить 13 931 грн. 33 коп. за рік і є стартовою.

З переліком необхідних документів, що подаються учасниками конкурсу – юридичними та додатковими вимогами до учасників конкурсу можна ознайомитись в відділі освіти Хмільницької РДА, або за тел. 2-25-94. Пропозиції та зобов’язання щодо виконання умов конкурсу подаються у вигляді проекту договору оренди приміщення з вказуванням розміру місячної орендної плати та додаткових пропозицій до договору оренди (поліпшення орендованого майна, тощо) подаються в непрозорому конверті з написом « На конкурс по оренді вбудованого нежитлового в будівлі комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти I- III ступенів села Сальниця».

      Заяви приймаються до 10-00 години 02 грудня 2019 року, після публікації в засобах масової інформації.

             Пропозиції приймаються конкурсною комісією та передаються особисто або надсилаються поштою за адресою : Відділ освіти Хмільницької РДА, вул.. Столярчука, 17  м. Хмільник Вінницької області, 22000,

            Довідки за телефоном: 2-25-94

 

 

 

Хмільницька районна рада оголошує конкурс

 на посади директорів

закладів загальної середньої освіти Хмільницького району:     

КЗ "ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Сальниця" Хмільницького району

НВК "ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" с. Томашпіль

НВК "ЗШ І ст. - ДНЗ" с. Лелітка                                                      

Основні вимоги до кандидатів:                                                                                          

-          громадянство України, вища  освіта  ступеня  не нижче  магістра, стаж педагогічної  роботи не менше трьох  років, вільне володіння державною мовою, організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може бути призначена  на посаду директора особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного, або пов’язаного з корупцією правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;

- не пройшла конкурсний відбір відповідно до Закону України «Про освіту».

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

        -  заяву  про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до     Закону України «Про захист персональних даних»;

        -  автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

        -  заповнений особовий листок з обліку кадрів;

        -  копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

        -  копію документа про вищу освітуне нижче ступеня магістра ( спеціаліста);

        -  копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

        -  довідку про відсутність судимості;

        -  мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються особисто ( або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою м. Хмільник, вул.. Столярчука,17 ( відділ освіти Хмільницької РДА) у термін до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Етапи  проведення конкурсного відбору:

        -  прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

        -  оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

        -  прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

        -  перевірка поданих документів на відповідність їх установленим законодавством вимогам;

        -  допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

        -  ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

        -  проведення конкурсного відбору;

        -  визначення переможця конкурсу;

        -  оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

  -  перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти; зокрема, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативних актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р;

  -  перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

  -  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо проведення презентації.

Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу з 21.11.2019 по 20.12.2019 включно.

Уповноважена особа щодо надання інформації про конкурс та прийняття документів Шевченко Валентина Михайлівна

тел. 04338-2-30-36, e-mail:  osvita@rda-hm.gov.ua

 

Відділ освіти Хмільницької районної державної адміністрації

оголошує конкурс на оренду майна, що є спільною власністю територіальної громади села Уланів і перебуває на балансі

в відділу освіти Хмільницької РДА:

 1.    Вбудоване нежитлове приміщення в будівлі РКПНУ «Станція юннатів» (районна комунальна позашкільна навчальна установа «Станція юннатів») Хмільницької районної ради (колишня будівля КП «Уланівська аптека № 94»), загальною площею 14,0 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмільницький р-н, с. Уланів, вул. Соборна, 34 в приміщенні загальноосвітньої школи 1-111 ст. с. Уланів.

 Мета використання: для встановлення станка по фігурному різанню фанери.

2.    Умови конкурсу:

Використання об’єкта оренди за його цільовим призначенням.

            Об’єкт передається в оренду терміном на 1 рік з послідуючим продовженням за умови використання договірних зобов’язань.

            Орендна плата визначена відповідно до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. № 786, зі зміною до неї, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, і становить без ПДВ 3 607 грн.80 коп. за рік і є стартовою.

З переліком необхідних документів, що подаються учасниками конкурсу – юридичними та додатковими вимогами до учасників конкурсу можна ознайомитись в відділі освіти Хмільницької РДА, або за тел. 2-25-94. Пропозиції та зобов’язання щодо виконання умов конкурсу подаються у вигляді проекту договору оренди приміщення з вказуванням розміру місячної орендної плати та додаткових пропозицій до договору оренди (поліпшення орендованого майна, тощо) подаються в непрозорому конверті з написом « На конкурс по оренді вбудованого нежитлового в будівлі РКПНУ «Станція юннатів» Хмільницької районної ради (колишня будівля КП «Уланівська аптека № 94»)  с. Уланів».

            Заяви приймаються до 17-00 години 22 лютого 2019 року включно, після публікації в засобах масової інформації.

             Пропозиції приймаються конкурсною комісією та передаються особисто або надсилаються поштою за адресою : Відділ освіти Хмільницької РДА, вул.. Столярчука, 17  м. Хмільник Вінницької області, 22000,

            Довідки за телефоном: 2-25-94

 

                      

Хмільницька районна рада оголошує конкурс

 на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти       

                       загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Широка Гребля

                                                       

Основні вимоги до кандидатів:                                                                                          

-          громадянство України, вища  освіта  ступеня  не нижче  магістра, стаж педагогічної  роботи не менше трьох  років, вільне володіння державною мовою, організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може бути призначена  на посаду директора особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного, або пов’язаного з корупцією правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;

- не пройшла конкурсний відбір відповідно до Закону України «Про освіту».

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

        -  заяву  про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до     Закону України «Про захист персональних даних»;

        -  автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

        -  заповнений особовий листок з обліку кадрів;

        -  копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

        -  копію документа про вищу освітуне нижче ступеня магістра ( спеціаліста);

        -  копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

        -  довідку про відсутність судимості;

        -  мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються особисто ( або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії за адресою м. Хмільник, вул.. Столярчука,17 ( відділ освіти Хмільницької РДА) у термін до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Етапи  проведення конкурсного відбору:

        -  прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

        -  оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

        -  прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

        -  перевірка поданих документів на відповідність їх установленим законодавством вимогам;

        -  допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

        -  ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

        -  проведення конкурсного відбору;

        -  визначення переможця конкурсу;

        -  оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

  -  перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти; зокрема, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативних актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р;

  -  перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

  -  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо проведення презентації.

Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу з 31.01.2019 по 01.03.2019 включно.

 

 

Хмільницька районна рада оголошує конкурс на посаду директора комунальної установи

«Інклюзивно-ресурсний центр Хмільницького району» Хмільницької районної ради

 

Основні вимоги до кандидатів:

ü     вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія».

ü     стаж роботи за фахом не менше п’яти  років.

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

ü     заяву про участь у конкурсі;

ü     автобіографію;

ü     рекомендаційний лист;

ü     мотиваційний лист;

ü     дві фотокартки розміром 4х6см;

ü     копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку;

ü     копію паспорта громадянина України;

ü     копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

ü     копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;

ü     копію військового квитка ( при наявності);

ü     згоду на збір та обробку персональних даних.  

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які на її думку підтверджують її професійні чи моральні якості.

Зазначені документи надсилаються на поштову (22000, Вінницька область, м.Хмільник, вул. Столярчука, 17) або електронну (osvita-hmilnik-rda@ukr.net) адресу.       

            Під час проведення конкурсу кандидати проходять співбесіду.

         Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень надається кадровою службою.

Документи на участь в конкурсі приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу з 01.03.2018 р. по 15.03.2018 р. включно.

 

    Всі новини

    Контакти

    Адреса: м. Хмільник, вул. Столярчука,17

    Тел.:2-19-24

    Email:osvita@rda-hm.gov.ua