Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директорів закладів загальної середньої освіти Хмільницького району: КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Сальниця», НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» с. Томашпіль, НВК «ЗШ І ст. - ДНЗ» с. Лелітка

 

П Р О Т О К О Л   № 2

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору

на посаду директорів закладів загальної середньої освіти Хмільницького району: КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Сальниця», НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» с. Томашпіль, НВК «ЗШ І ст. - ДНЗ» с. Лелітка

                                                                                                  10 .01.2020

Присутні:

Собчак  Олена Володимирівна – в. о. начальника  відділу освіти Хмільницької РДА, голова комісії

Члени комісії:

Шевченко Валентина Михайлівна – завідувач РМК відділу освіти Хмільницької РДА, секретар конкурсної комісії

Мельник Володимир Вікторович – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

Шестопал Тамара Борисівна  – голова РОППО ;

Мартинюк Сергій Іванович – директор ЗШ І-ІІІ ст. с. Порик;

Дорош Микола Никифорович – голова постійної комісії районної ради з питань соціально-культурного розвитку та соціального  захисту населення;

Гуменюк Володимир Сергійович - голова постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, розвитку населених пунктів, комунальної власності.

Відсутній  1 член комісії Бойко Дмитро Петрович – голова постійної комісії районної ради з питань бюджетно-фінансової діяльності та економічного розвитку  ( з поважних причин)

 

   Засідання конкурсної комісії провела голова конкурсної комісії Собчак Олена Володимирівна. Зазначила, що  з 8 членів конкурсної комісії   на даному засіданні присутні 7.

   Голова конкурсної комісії ознайомив присутніх з порядком денним засідання .

                                      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Проведення конкурсного відбору  переможця конкурсу за результатами:

 -  перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти; зокрема, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативних актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р. шляхом письмового тестування;

 -  перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

-  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо проведення презентації.

2.  Про вилучення із переліку тестових завдань пунктів №№ 4. 9, 13, 18, 22, 24,25,26.

2.  Про визначення переможця конкурсу.

Члени комісії проголосували за зазначений порядок денний.

ГОЛОСУВАЛИ:  (за – 6 (шість, одноголосно.)

 

СЛУХАЛИ: Собчак О. В., голову конкурсної комісії, яка повідомила про те, що документи на участь у конкурсі на посади директорів закладів загальної середньої освіти Хмільницького району: КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Сальниця», НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» с. Томашпіль, НВК «ЗШ І ст. – ДНЗ» с. Лелітка подали лише по одному кандидату, а саме – Грубський Станіслав Дмитрович на посаду директора КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Сальниця», Якубівська Ніна Феліксівна на посаду директора НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» с. Томашпіль та Литвинюк Анастасія Василівна на посаду директора НВК «ЗШ І ст. – ДНЗ» с. Лелітка та запропонувала конкурсантам приступити до виконання тестового завдання згідно додатку №1 до протоколу засідання конкурсної комісії від 24.12.2019 №1.

Результати конкурсних випробувань:

1.   Грубський Станіслав  Дмитрович.:   виконання тестових завдань - із 20 завдань вірно розв’язав 12  і допустив 8 помилок ( завдання № 3, 6, 7, 10, 11, 15, 20, 21)

 ВИСТУПИЛИ: Мельник В. В., член конкурсної комісії, який відзначив, що Грубський С. Д.. дав правильну відповідь на 60% тестових завдань і може бути допущений до другого етапу – розв’язування ситуаційних завдань.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6,  «проти» - ------ ,  «утримались» - ------.

СЛУХАЛИ: Собчак О. В., голову конкурсної комісії, яка запропонувала конкурсанту приступити до виконання ситуаційного завдання згідно додатку №1 до протоколу засідання конкурсної комісії від 24.12.2019 №1.

ВИСТУПИЛИ: Мартинюк С. І., член конкурсної комісії, який відзначив, що Грубський С. Д. дав повну і правильну відповідь на завдання №1 і правильну на завдання №2.

СЛУХАЛИ: Собчак О. В., голову конкурсної комісії, яка відзначила,  що в цілому Грубський С. Д. справився з завданнями і його відповідь можна оцінити слідуючим чином: ситуація №1 – відповідь повна, правильна, конкурсант виявив знання, уміння та компетенції необхідні для виконання посадових обов’язків ( 2 бали), ситуація № 2 – відповідь повна,правильна, конкурсант виявив професійну компетентність, яка відповідає вимозі в обсязі  достатньому для виконання посадових обов’язків ( 2 бали) ,

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6,  «проти» - ------ ,  «утримались» - ------.  і запропонував конкурсанту приступити до публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо презентації.

ВИСТУПИЛИ: Мартинюк С. І., член конкурсної комісії, який відзначив, що Грубський С. Д, у своїй презентації визначив пріоритетні завдання  розвитку навчального закладу і визначив шляхи їх вирішення.

СЛУХАЛИ: Собчак О. В.голову конкурсної комісії, яка відзначила, що Грубський С. Д. в перспективному плані розвитку закладу загальної середньої освіти частково розкрив усі напрямки роботи закладу і його презентацію можна оцінити у 1 бал.

 ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6,  «проти» - ------ ,  «утримались» - ------. 

1.2. СЛУХАЛИ: Про визначення переможця конкурсу на посаду директора КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Сальниця»,

 Голова конкурсної комісії Собчак О. В. підвела підсумки усіх етапів конкурсу:

  -  перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти; зокрема, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативних актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р. шляхом письмового тестування  - 12 балів;

 -  перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання – 4 бали;

-  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо проведення презентації – 1 бал. Всього 17 балів.  І запропонувала перейти  до другої частини засідання, а саме до процедури голосування, а також визначитись зі способом  голосування   (відкритим чи закритим).

ВИРІШИЛИ: відкритим голосуванням за – 6  (шість)одноголосно.             

  Після обговорення було запропоновано кандидатуру Грубського Станіслава Дмитровича визнати переможцем конкурсу на посаду директора КЗ «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Сальниця» Хмільницької районної ради

ГОЛОСУВАЛИ:  за -  6 (шість), утримались --, проти -- .

ВИРІШИЛИ:

На заміщення вакантної посади  директора КЗ «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Сальниця» Хмільницької районної ради рекомендувати Грубського Станіслава Дмитровича.

2.    Якубівська Ніна Феліксівна: виконання тестових завдань -  із 20 завдань вірно розв’язала 15 і допустила 5 помилок ( завдання № 5, 10, 11, 12, 15)

 ВИСТУПИЛИ: Дорош М. Н., член конкурсної комісії, який відзначив, що Якубівська Н. Ф. дала правильну відповідь на 75% тестових завдань і може бути допущений до другого етапу – розв’язування ситуаційних завдань.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6,  «проти» - ------ ,  «утримались» - ------.

СЛУХАЛИ: Собчак О. В., голову конкурсної комісії, яка запропонувала конкурсанту приступити до виконання ситуаційного завдання згідно додатку №1 до протоколу засідання конкурсної комісії від 24.12.2019 №1.

ВИСТУПИЛИ: Шестопал Т. Б., член конкурсної комісії, яка відзначила, що Якубівська Н. Ф.  дала повну і  правильну на завдання № 1 і №2, які стосувалися знання трудового законодавства..

СЛУХАЛИ: Собчак О. В., голову конкурсної комісії, яка відзначила,  що в цілому Якубівська Н. Ф.  справилась з завданнями і її відповідь можна оцінити слідуючим чином: ситуація №1 – відповідь повна, правильна, конкурсант виявив знання, уміння та компетенції необхідні для виконання посадових обов’язків ( 2 бали), ситуація № 2 – відповідь повна,правильна, конкурсант виявив професійну компетентність, яка відповідає вимозі в обсязі  достатньому для виконання посадових обов’язків ( 2 бали) ,

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6,  «проти» - ------ ,  «утримались» - ------.  і запропонувала конкурсанту приступити до публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо презентації.

ВИСТУПИЛИ: Мартинюк С. І., член конкурсної комісії, який відзначив, що Якубівська Н. Ф., у своїй презентації визначила пріоритетні завдання  розвитку навчального закладу і намітила шляхи їх вирішення.

СЛУХАЛИ: Собчак О. В.голову конкурсної комісії, яка відзначила, що Якубівська Н. Ф. в перспективному плані розвитку закладу загальної середньої освіти частково розкрила усі напрямки роботи закладу і її презентацію можна оцінити у 1 бал.

 ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6,  «проти» - ------ ,  «утримались» - ------. 

2.2 СЛУХАЛИ: Про визначення переможця конкурсу на посаду директора НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» с. Томашпіль.

 Голова конкурсної комісії Собчак О. В. підвела підсумки усіх етапів конкурсу:

  -  перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти; зокрема, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативних актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р. шляхом письмового тестування  - 15 балів;

 -  перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання – 4 бали;

-  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо проведення презентації – 1 бал. Всього 20 балів.  І запропонувала перейти  до другої частини засідання, а саме до процедури голосування, а також визначитись зі способом  голосування   (відкритим чи закритим).

ВИРІШИЛИ: відкритим голосуванням за – 6  (шість) одноголосно.            

  Після обговорення було запропоновано кандидатуру Якубівської Н. Ф.

визнати переможцем конкурсу на посаду директора НВК «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Томашпіль

ГОЛОСУВАЛИ:  за -  6 (шість), утримались --, проти -- .

ВИРІШИЛИ:

На заміщення вакантної посади  директора НВК «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Томашпіль рекомендувати

Якубівську Ніну Феліксівну.

 

 

 3.  Литвинюк Анастасія Василівна: виконання тестових завдань -   із 20 завдань вірно розв’язала 15 і допустила 5 помилок ( завдання № 3, 10, 11, 12, 15,)

 ВИСТУПИЛИ: Дорош М. Н., член конкурсної комісії, який відзначив, що Литвинюк А. В. дала правильну відповідь на 75% тестових завдань і може бути допущений до другого етапу – розв’язування ситуаційних завдань.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6,  «проти» - ------ ,  «утримались» - ------.

СЛУХАЛИ: Собчак О. В., голову конкурсної комісії, яка запропонувала конкурсанту приступити до виконання ситуаційного завдання згідно додатку №1 до протоколу засідання конкурсної комісії від 24.12.2019 №1.

ВИСТУПИЛИ: Шестопал Т. Б., член конкурсної комісії, яка відзначила, що Литвинюк А. В.  дала повну і  правильну на завдання № 1 і №2, які стосувалися знання трудового законодавства..

СЛУХАЛИ: Собчак О. В., голову конкурсної комісії, яка відзначила,  що в цілому Литвинюк А. В. справилась з завданнями і її відповідь можна оцінити слідуючим чином: ситуація №1 – відповідь повна, правильна, конкурсант виявив знання, уміння та компетенції необхідні для виконання посадових обов’язків ( 2 бали), ситуація № 2 – відповідь повна,правильна, конкурсант виявив професійну компетентність, яка відповідає вимозі в обсязі  достатньому для виконання посадових обов’язків ( 2 бали) ,

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6,  «проти» - ------ ,  «утримались» - ------.  і запропонувала  конкурсанту приступити до публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо презентації.

ВИСТУПИЛИ: Мартинюк С. І., член конкурсної комісії, який відзначив, що Литвинюк А. В. у своїй презентації визначила пріоритетні завдання  розвитку навчального закладу і визначила шляхи їх вирішення.

СЛУХАЛИ: Собчак О. В. голову конкурсної комісії, яка відзначила, що Литвинюк А. В. в перспективному плані розвитку закладу загальної середньої освіти повністю розкрила усі напрямки роботи закладу і відзначила неординарність  та креативність шляхів вирішення проблем, презентацію можна оцінити у 1 бали.

 ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6,  «проти» - ------ ,  «утримались» - ------. 

2.2 СЛУХАЛИ: Про визначення переможця конкурсу на посаду директора НВК «ЗШ І ст. - ДНЗ» с. Лелітка.

 Голова конкурсної комісії Собчак О. В. підвела підсумки усіх етапів конкурсу:

  -  перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти; зокрема, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативних актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р. шляхом письмового тестування  - 15 балів;

 -  перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання – 4 бали;

-  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів комісії щодо проведення презентації – 2 бали. Всього 21 бал.  І запропонувала перейти  до другої частини засідання, а саме до процедури голосування, а також визначитись зі способом  голосування   (відкритим чи закритим).

ВИРІШИЛИ: відкритим голосуванням за – 6  (шість) одноголосно.            

  Після обговорення було запропоновано кандидатуру  Литвинюк Анастасії Василівни визнати переможцем конкурсу на посаду директора НВК «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад» с. Лелітка.

ГОЛОСУВАЛИ:  за -  6 (шість), утримались --, проти -- .

ВИРІШИЛИ:

На заміщення вакантної посади  директора НВК «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад»

с. Лелітка  рекомендувати Литвинюк Анастасію Василівну.

 

 

 

Голова комісії              ________________         О. В. Собчак

Секретар комісії            ________________         В. М. Шевченко

                                      _______________         В. В. Мельник

Члени комісії                ________________      Т. Б. Шестопал

                                      ________________      С. І. Мартинюк

                                        ________________         М. Н. Дорош

                                          ________________       В. С. Гуменюк

                                       

 

                                      

    Всі новини

    Контакти

    Адреса: м. Хмільник, вул. Столярчука,17

    Тел.:2-19-24

    Email:osvita@rda-hm.gov.ua