Положення про огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію Хмільницької районної організації Профспілки працівників освіти

                                                                                             до постанови ради районної 

                                                                                                      організації профспілки

                                                                                                                від 28.02.19  №14       

 

 

 

                                           Положення 

про огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію

Хмільницької районної організації Профспілки працівників освіти

 

 

1.Загальні положення

    1.1 Огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію Хмільницької      районної організації, участь в якому приймають всі первинні профспілкові організації.

    1.2 Районна організація надає допомогу своїм організаційним ланкам у проведенні огляду-конкурсу, забезпечує його гласність, розглядає хід та підбиває підсумки його проведення на своїх засіданнях.

 

2.Мета та завдання огляду-конкурсу

    2.1 Метою огляду-конкурсу є активація діяльності первинних профспілкових організацій, їх лідерів та членів виборних профспілкових органів з питань забезпечення належного рівня організаторської роботи, спрямованої на посилення мотивації профспілкового членства, поширення досвіду роботи первинних організацій, надання необхідної практичної допомоги профспілковим лідерам та активу.

   2.2 Положення передбачає такі основні критерії проведення огляду-конкурсу :

 

-         забезпечення дотримання роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, виконання двохсторонніх колдоговірних зобов’язань ;

-         вжиття заходів щодо створення роботодавцем належних умов та організації праці з метою отримання кожним членом Профспілки гідної заробітної плати, недопущення травмування чи професійного захворювання членів Профспілки, забезпечення їх необхідними саніторно-побутовими приміщеннями та належними умовами праці;

-         проведення профілактичної роботи щодо упередження порушень роботодавцем норм Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та трудового законодавства України ;

-         організацію для голів первинних профспілкових організацій і профактиву навчання з актуальних питань законодавства про працю та охорону праці, державних соціальних гарантій, підвищення рівня організаційної роботи виборних органів ;

-         розгляд та задоволення звернень членів Профспілки з питань дотримання роботодавцем законодавства про працю , виконання умов колективного договору, інших нормативно-паравових актів, проблемних питань, що турбують членів Профспілки ;

-         стан дотримання статутних норм з питань внутрішньоспілкової роботи.

 

3. Порядок проведення огляду-конкурсу

 

3.1 Первинні профспілкові організації своїм рішенням активно приймають участь в огляді-конкурсі на протязі березня-червня ц.р., встановлюють порядок та визначають конкретні напрямки та показники, за якими він буде проводитись в їхніх організаціях.

3.2 Районна організація забезпечує участь усіх первинних організацій в огляді-конкурсі.

3.3 Своєю постановою районна рада утворює робочу групу з проведення огляду-конкурсу, яка слідкує за його проведенням та підбиває підсумки.

3.4 Виборні органи первинних організацій забезпечують проведення огляду-конкурсу у своїх організаціях з урахуванням рішень районної ради, гласність,обговорення та підбиття підсумків.

3.5 Первинні організації Профспілки для підбиття підсумків огляду-конкурсу у встановлені терміни надають робочій групі з проведення огляду-конкурсу :

     -  постанову профкому про результати підбиття підсумків у відповідній профспілковій організації (до 15.05.19р.)

     -  порівняльну таблицю показників діяльності первинної профспілкової організації за останні два роки.( до 15.05.19р.)

 

4. Умови проведення огляду-конкурсу.

 

4.1 Кращою визначається профспілкова організація, яка :

 

-         досягла найкращих показників у виконанні рішень профспілкових органів, зобов’язань за колективним договором ;

-         запобігла зростанню травматизму та професійного захворювання ;

-         допомогла членам Профспілки захистити або поновити порушені трудові, соціальні, цивільні права, відстояти їх інтереси в тому числі звернення до суду ;

-         не допустила безпідставного зменшення чисельності профспілкового членства своєчасно та у повному обсязі виконує статутні зобов'язання щодо перерахувань профспілкових внесків ;

-         забезпечила належний рівень внутрішньоспілкової роботи ,реалізацію критичних зауважень, пропозицій та звернень, що висловлювалися на зборах , конференціях, зустрічах з активом ;

-         створює умови для розвитку особистості, занять фізичною культурою і спортом, художньою самодіяльністю, забезпечує належне оздоровлення членів Профспілки та їх дітей.

 

4.2 Встановлення нагород переможців обласного конкурсу з визначених номінацій з виплатою грошової винагороди проводиться – за кошти обкому Профспілки.

Розмір винагороди встановлюється президією обкому Профспілки.

4.3 Розподіл квоти дипломів І-ІІІ ст. для районних організацій Профспілки визначаються відповідно до чисельності членів Профспілки :

 

       До 200 членів Профспілки

      Диплом І ст. – 1

      Диплом ІІ ст. – 3

      Диплом ІІІ ст. – 5

 

      Від 200 до 1000 членів Профспілки

      Диплом І ст. – 1

      Диплом ІІ ст. – 2

      Диплом ІІІ ст. – 2

 

     Від 1000 і більше членів Профспілки

     Диплом І ст. – 1

     Диплом ІІ ст. – 1

     Диплом ІІІ ст. – 1

 

4.4 За досягнуті високі показники у обласному огляді-конкурсі на кращу первинну профспілкову організацію керівники профспілкових організацій та установ і закладів освіти можуть нагороджуватися Почесними грамотами вищих органів Профспілки.

 

    Всі новини

    Контакти

    Адреса: м. Хмільник, вул. Столярчука,17

    Тел.:2-19-24

    Email:osvita@rda-hm.gov.ua